Buchty a loutky / program / O Doktoru Johannesi Faustovi
O Doktoru Johannesi Faustovi / Nevšední hudebně-divadelní představení
Hudba: Jiří Teml
Dramaturgie a scénář: Kateřina Schwarzová
Režie, scénář, projekce: Vít Brukner
Marionety a nadpřirozené úkazy: Vít Brukner, Zuzana Bruknerová
Cembalo: Monika Knoblochová
Housle: Adéla Štajnochrová
Violoncello: Hana Fleková
Světlo zvuk projekce: Lukáš Valiska
Hudebně-divadelní představení na faustovské motivy dle Tragické historie o doktoru Faustovi Christophera Marlowea a starých loutkářských her, s originální hudbou JiříhoTemla komponovanou speciálně pro tuto příležitost. Hráno s loutkami, hudebními nástroji a nadpřirozenými úkazy.

O duše, změň se na kapičku vody
A padni do moře, kde už tě nenajdou

Premiera: 4.4. 2018
Lze uskutečnit i zmenšenou verzi pouze s cembalem

Minimální rozměry jeviště: 6m x 4m x výška 4m
Režie na světlo, zvuk a video na jednom místě vedle podia
Detailní technické podmínky v odkazu NABÍDKOVÝ LIST nebo TECHNICKÉ PODMÍNKY
1x pomocník na vyložení auta
Délka představení: 55 minut bez přestávky
Stavba: 3 hodiny Bourání: 1,5 hodinu
Ubytování: 5-7 osob, dle konkrétní verze
Doprava: 2 auta