Buchty a loutky / program / BUCHTY A LOUTKY DĚTEM
BUCHTY A LOUTKY DĚTEM / Pohádková Kinského zahrada 2021
Sobota 18.9. 2021 od 11 do 19 hodin, vstup zdarma

Divadelní představení, koncert, dílny apod.

Kinského zahrada na Smíchově
Tram. 6, 9, 12, 20, stanice Švandovo divadlo

Patnáctý ročník festivalu.
Právě vše chystáme vybíráme hostující soubory. Již nyní ale víme, že závěrečný koncert pro děti a rodiče obstará kapela Sketa Fotr!

Dramaturgie a produkce festivalu: Daniel Schenk
Dále pro Vás připravujeme:

Dílny: výroba malých loutek, letadýlek, hraček, knih a další
Dětské koutky: loutkový koutek, koutek her a čtenářský koutek
Přines / odnes: výměnný bazárek hraček a knížek
Knihy a hry: Baobab, Labyrint, Paseka, Bylo nebylo, Poketo
Občerstvení: prosím přineste si vlastní hrnky, chráníme přírodu
Mokrá varianta připravena.

Pořádáno ve spolupráci s Národním muzeem a Švandovým divadlem.
Podpořili MHMP ve výši ........... Kč, MČ P5 ve výši .......... Kč, MK ČR-celoroční grant