Buchty a loutky / program / Calisto
Calisto / Opera s loutkami o třech dějstvích
Hudební nastudování: Jana Semerádová (Collegium Marianum)
Režie: Vít Brukner (Buchty a loutky)
Scéna a loutky: Robert Smolík
Kostýmy Radka Mizerová a Tereza Benešová
Hrají: Vít Brukner, Marek Bečka, Zuzana Bruknerová, Radek Beran
Světla: Lukáš Valiska
Orchestr: Collegium Marianum
2 housle, violoncello, teorba, cembalo, flétna, cink
Sólisté: Calisto, Eternità: Hana Blažíková Diana, Giunone: Barbora
Sojková Endimione: Jan Mikušek Mercurio: Tomáš Lajtkep
Giove, Giove-in-Diana: Tomáš Král
Premiera: 14. 6. 2013
Příběh o Nymfě Calisto, do níž se zamiluje Jupiter,
avšak pouze v převleku za Dianu je jeho láska opětována,
převzal libretista Faustini z Ovidiových Proměn
a rozšířil je o nové zápletky a komické scény na
způsob commedia dell´arte.

Nezávislé loutkové divadlo Buchty a loutky a hudební těleso
Collegium Marianum společně vytvořili originální loutkové ztvárnění
raně barokní opery Francesca Cavalliho La Calisto, které propojuje
loutkové divadlo s živými zpěváky – herci a hudebním doprovodem
instrumentálního souboru.

Divadelní forma vychází z principů barokního
divadla včetně divadelních „zázraků a iluzí“, pojatých ovšem způsobem
typickým pro divadlo Buchty a loutky, a využívá velké řezbované
marionety a jejich „dublování“ živými zpěváky.
Technické požadavky:
(mohou se měnit dle velikosti a kapacity sálu):

Elektrika 2 x zásuvka 230 V/16 A
Hrací prostor: ideálně zatemněný sál (nebo alespoň částečně zatemněný)
Rozměry: 6 x 6 x 3 m (Š x H x V), rovná plocha!!! + orchestřiště pod
pódiem.
Mezi podiem a diváky min. 3 m volný prostor
Délka představení: 1 h 40 min (čistý čas) + přestávka po druhém jednání
Stavba: 3 hodiny, bourání 1 hodina